Kirkkoneuvoston tehtävänä on

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan ”kirkkoneuvoston tehtävänä on hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi”. Lisäksi on määritelty erillisiä tehtäviä, jotka on siirretty kirkkovaltuustolta kirkkoneuvoston päätettäviksi ohjesäännön nojalla.

Puheenjohtaja:         Mikko Lappalainen, kirkkoherra

Varapuheenjohtaja: Vuokko Väistö

Varapj varajäsen:      Kaija Keinonen

 

Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Teuvo Karjalainen                          varajäsen Pertti Könönen

Eila Kauppinen                                                  Sirkka Kotro

Mauri Kekkonen                                                Seppo Rouvinen

Tuulikki Pakarinen                                            Pirkko Punkki

Niilo Pitkänen                                                    Kerttu Hartikainen

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa:

Diakoniatyön johtokunta:                                          Vuokko Väistö
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta :    Mauri Kekkonen
Kasvatustyön johtokunta:                                          Tuulikki Pakarinen
Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunta:               Teuvo Karjalainen
Lähetystyön johtokunta:                                             Eila Kauppinen