Tee avusta totta! Auta nuoria kohti valoisampaa tulevaisuutta Suomessa ja maailmalla

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla. Kotimaassa tuotot ohjataan HelsinkiMission ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta yksinäisille nuorille.

Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä. Joka neljännellä nuorella ei ole porukkaa, johon kokisi kuuluvansa eikä yhtään läheistä ystävää.

20 prosenttia keräystuotoista kohdistetaan HelsinkiMission School to Belong –ohjelmaan, joka auttaa kouluyhteisöä ympäri Suomen tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Ohjelma tekee yksinäisyyden vähentämisestä koko koulun yhteisen asian. Nuorten kriisipiste tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) auttaa maailman katastrofialueilla esimerkiksi mahdollistamalla lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä ammatillista koulutusta. Tänä vuonna kampanjan esimerkkikohteena on Uganda. KUA työskentelee Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella.

Koulutushankkeiden avulla edistetään koulutuksen saatavuutta mm. rakentamalla uusia luokkahuoneita sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia. Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella sekä tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta.

Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Tohmajärven seurakunnan Yhteisvastuu-keräykseen MobilePaylla numeroon 29518 tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/tohmajarvi

Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75, OP FI14 5000 0120 2362 28.

Pankin kautta maksaessasi, lisää lahjoitukseen seurakunnan viitenumero 304625.

Kiitos lahjoituksestasi!