Osallistu Yhteisvastuukeräykseen! Lahjoituksellasi puututaan kouluväkivaltaan ja muuhun nuorten väkivaltaan, sovitellaan konflikteja sekä autetaan nuoria maailman kriisialueilla.

Väkivalta ja konfliktit kurjistavat nuorten elämää yhä enemmän. Vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki JOKA VIIKKO Suomessa 39 000 lasta. Maailmalla ilmastokriisi lisää monin paikoin konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat mukaan.

SUOMESSA alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on poliisin mukaan lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Väkivalta näkyy myös vapaa-ajalla. Entistä useammin väkivallanteot kuvataan tai videoidaan sosiaalisessa mediassa jaettavaksi.

Lasten ja nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, lapsi ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua.

Me aikuiset voimme olla vaikuttamassa siihen, että väkivaltatilanteisiin tartutaan. Asianmukaisella, mahdollisimman varhaisella tuella on mahdollista päästä kiinni teon taustoihin, auttaa ja jopa katkaista väkivallan kierre. Rajoille, rakkaudelle ja turvallisille aikuisille on huutava tarve.

Juuri tällaista tukea ollaan nyt laajentamassa Aseman Lapset ry:n ja Yhteisvastuun avulla.

MAAILMANLAAJUINEN ilmastokriisi on konflikteja luova ja ylläpitävä katastrofi Keniassa ja muualla Itä-Afrikassa. Aivan erityisesti ilmastonmuutos kurittaa jo entuudestaan karuissa olosuhteissa sinnitteleviä paimentolaisperheitä. Laidunmaat pienenevät ja veden puute uhkaa. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä aiheuttavat koulun keskeyttämisiä.

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus takaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

Kiitos, kun välität!