Uutiset

 Nuori nainen, jonka kasvoilla teksti

YHTEISVASTUU KERÄYS ON KÄYNNISSÄ – OSALLISTU JA AUTA!

Yhteisvastuukeräyksellä 2022 ”Lahjoita mulle huominen” lisätään turvallisia aikuisia korona-ajasta kärsineiden lasten ja nuorten arkeen.

LAHJOITA MULLE HUOMINEN. Pandemia on koetellut lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen voit antaa kasvavalle ikäpolvelle valoisamman tulevaisuuden.

Maailmanlaajuinen pandemia on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea kovalla kädellä niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana.

”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia”, vetoaa vuoden 2022 Yhteisvastuupiispa Mari Leppänen.

KOTIMAASSA:

Apua oman seurakunnan lapsille ja nuorille

20 % keräystuotosta jää omalle seurakunnalle ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

Toiset 20 % ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa tarjoten lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. Valtakunnallisesti toimivan NettiSaappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja tarjoavat tarvittaessa keskusteluapua. Saappaan uusin toimintamuoto on koulujen kanssa yhteistyössä kehitettävä KouluSaapas.

ULKOMAILLA:

Kriisialueilla autetaan lapsia ja nuoria takaisin kouluun

60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Tämänvuotisessa keräyksessä esillä on erityisesti KUA:n työ Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan väkivaltaisuuksia paenneet perheet ovat palaamassa takaisin.

Etelä-Sudanissa KUA tukee yhteisvastuuvaroin perheiden ruokaturvaa sekä toimeentulomahdollisuuksia. Syksyllä 2021 alkaneessa toimeentulo-ohjelmassa pyritään avustamaan myös pakolaisuudesta palanneiden lasten ja nuorten koulukuluissa. Peruskouluja tuetaan opetuksen järjestämisessä. Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä monien nuorten osalta usein kokonaan.

Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Tohmajärven seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen MobilePayllä numeroon 29518 tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/tohmajarvi

Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tili on:

OP FI14 5000 0120 2362 28

Muista lisätä Tohmajärven seurakunnan viitenumero 304625

Kiitos lahjoituksestasi!

Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut. Voimassa toistaiseksi.