Seurakunta on mukana myös viimeisellä matkalla

Tohmajärvellä on käytetty perinteisesti sanontaa ”päästä Leskisen opottaan”. Tällä on tarkoitettu haudatuksi tulemista Kirkkoniemen hautausmaahan. Kirkollinen hautaus on mahdollista sekä Kirkkoniemessä, Värtsilän kirkossa tai Tikkalan kappelissa. Toisinaan hautaan siunaaminen tapahtuu avonaisen haudan äärellä. Hautajaisissa saamme jättää läheisen ihmisen Jumalan siunauksen varaan.

Hautajaisten järjestely seurakunnan puolelta alkaa kirkkoherranvirastosta ja hautajaispäivän sopimisesta.

Seurakunta haluaa kulkea surevan rinnalla. Sururyhmä antaa vertaistukea läheisensä menettäneelle ja työntekijöiden kanssa on mahdollista keskustella, kun askeleet tuntuvat raskaille. Seurakunta myös kantaa jumalanpalvelusten rukouksissa surevia. Pyhäinpäivänä syttyy kynttilä jokaiselle vuoden aikana menehtyneelle seurakuntalaiselle.

 

 

Sanomakellot

Kaikille seurakunnan vainajille soitetaan  kuoleman jälkeen sanomakellot Tohmajärven kirkon kelloilla.

Kellojen soittotavalla ilmoitetaan vainajan sukupuoli ja ikä.

Miehelle soitto aloitetaan suurella kellolla ensin 10 vuodet, jonka jälkeen 2 kellolla ykkösvuodet. Soitto jatkuu 4 kellolla ja kestää noin 8 min.

Naiselle soitto aloitetaan 2 kellolla, ensin kymmenet vuodet, jonka jälkeen 3 kellolla ykkösvuodet. Soitto jatkuu 4 kellolla ja kestää noin 8 min.

Kantokellot soitetaan 4 kellolla 8 min ennen siunaustilaisuutta.  Kellojen soiton aikana vainaja tuodaan kirkkoon siunattavaksi.

Multakellot soitetaan siunaustilaisuuden jälkeen 4 kellolla.  Kellojen soiton aikana vainaja toimitetaan hautaan.

Sanomakellojen soiton ajankohdan voi sopia seurakunnan hautausmaanhoitajan kanssa.
P: 050 3669 311

Tohmajärven kirkon kello
Tohmajärven kirkon kello

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi