Hautaan siunaaminen

Siunaustilaisuuden ajaksi varataan yleensä yksi tunti. Kun on tiedossa suuri saattojoukko, on syytä varata kaksi tuntia. Siunausta edeltää toimituskeskustelu papin kanssa. Tässä hautausneuvottelussa sovitaan siunauksen sisällöstä ja yksityiskohdista.

Kukat voidaan, siitä erikseen sovittaessa, laskea arkulle ensimmäisen virren jälkeen, jolloin hautaan siunaaminen tapahtuu toisen virren jälkeen. Kukat voidaan myös laskea haudalla, jolloin kolmatta virttä ei lauleta. Virren tilalla voi olla hengellistä musiikkia tms. joka sopii hautajaistilaisuuteen.

 

Toimituksen kulku

Saattomusiikki uruilla, kun arkku kannetaan kirkkoon

Virsi

Johdanto

Psalmi

Rukous

Raamatun lukua

Puhe

Siunaaminen

Rukous

Isä meidän –rukous

Herran siunaus

Virsi

Kukkatervehdykset (kukat voi laskea myös ensimmäisen virren jälkeen)

Virsi

Saattomusiikki, jonka aikana arkku kannetaan kirkosta.

 

Saattomusiikki soitetaan yleensä uruilla. Tohmajärvellä arkku kannetaan kirkkoon noin 8 minuuttia ennen alkamisaikaa. Saattomusiikki voi olla myös muuta tilanteeseen sopivaa soitinmusiikkia.

Virsistä jonkin voi korvata tilanteeseen sopivalla laululla.

Kanttoria voi pyytää laulamaan jonkin tietyn laulun. Toive toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Yksinlaulu voidaan laulaa myös siunaussanojen jälkeen, kun pappi on heittänyt kolme kertaa hiekkaa arkulle.

Siunaustilaisuuden kulusta voi sopia toimittavan papin kanssa.

Tohmajärven kirkko