Tohmajärven seurakunnan hautausmaat
 

Tohmajärven seurakunnalla on viisi hautausmaata. Siunaukset toimitetaan Tohmajärven ja Värtsilän kirkoissa, sekä Tikkalan kappelissa.

Seurakunta ei vastaa hautapaikkojen hoidosta. Hautapaikkojen hoidosta voitte kysyä yksityisiltä yrittäjiltä.

Hautapaikkatiedustelut, varaukset ja lisätietoa hautojen hoidosta antaa hautausmaanhoitaja p: 050 366 9311

Hautapaikkojen hinnat löytyvät tästä:

/info-ja-asiointi/hautapaikkojen-hinnat


 

Kuulutus hautojen hallinta-oikeuden uusimisesta

Tohmajärven ev.lut. seurakunnan hautausmailla on hautoja, joiden määräaikainen hallinta-aika on päättynyt.

Haudat on merkitty haudalle asetetulla tiedotteella ja merkintätyö jatkuu edelleen vuoden 2017 aikana.

Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa haudan hallinta-aikaa yhden vuoden sisällä kyltin asentamisesta ottamalla yhteyttä seurakunnan hautausmaanhoitajaan. Haudan hallinta-ajan jatkolunastusmaksu määräytyy kirkkovaltuuston hyväksymien hautapaikkahinnastojen mukaan. Ellei hallinta-aikaa jatketa, hauta palautuu seurakunnalle. (Kirkkolaki 17 luku 2 §)  Hautaoikeus myönnetään 25 tai 50 vuodeksi kerrallaan. Lisätietoja asiassa saa Tohmajärven ev.lut. seurakunnan hautausmaanhoitajalta, puh. 050-3669311 (ti-la)

Kiinteistö- ja ympäristötyön johtokunta --- Tohmajärven ev.lut. seurakunta