Tietosuoja Tohmajärven seurakunnassa

 

Arvostamme jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Tietosuojaan kuuluvat kaikki ne oikeudet, jotka turvaavat  jokaisen yksityisyyttä henkilötietojen käsittelyssä.

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla missä toimimme.

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Tohmajärven seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Tohmajärven seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Tohmajärven seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja alla pdf-muodossa.

 

Sähköisen asioinnin tietosuojaseloste 

Yleishallinnon tietosuojaseloste

Luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste

Jäsentiedon hallinnan tietosuojaseloste

Hautaustoimen tietosuojaseloste 

Jumalanpalvelus ja kirkollisten toimitusten tietosuojaseloste 

Yleisen seurakuntatyön tietosuojaseloste 

Kasvatus- nuoriso- ja rippikoulun tietosuojaseloste 

Diakoniatyön tietosuojaseloste 

Musiikki ja kuorotoiminnan tietosuojaseloste 

Katrina-kalenterin tietosuojaseloste 

Suomen evankelis-luterislaisen kirkon yhteisen jäsenrekisterin KIRJURI tietosuojaseloste 

 

Pyyntö omien tietojen tarkastukseen 

Pyyntö omien tietojen korjaukseen/poistamiseen 

Tietoturvapolitiikka