Tietosuoja Tohmajärven seurakunnassa

 

Arvostamme jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Tietosuojaan kuuluvat kaikki ne oikeudet, jotka turvaavat  jokaisen yksityisyyttä henkilötietojen käsittelyssä.

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla missä toimimme.

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Tohmajärven seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Tohmajärven seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Tohmajärven seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja alla pdf-muodossa.

 

Sähköisen asioinnin tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Yleishallinnon tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Luottamushenkilörekisterin tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Jäsentiedon hallinnan tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Hautaustoimen tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Jumalanpalvelus ja kirkollisten toimitusten tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Yleisen seurakuntatyön tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kasvatus- nuoriso- ja rippikoulun tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Diakoniatyön tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Musiikki ja kuorotoiminnan tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Katrina-kalenterin tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Suomen evankelis-luterislaisen kirkon yhteisen jäsenrekisterin KIRJURI tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

 

Pyyntö omien tietojen tarkastukseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Pyyntö omien tietojen korjaukseen/poistamiseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

TietoturvapolitiikkaLinkki avautuu uudessa välilehdessä