Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan ”kirkkoneuvoston tehtävänä on hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi”. Lisäksi on määritelty erillisiä tehtäviä, jotka on siirretty kirkkovaltuustolta kirkkoneuvoston päätettäviksi ohjesäännön nojalla.

 

Kirkollinen lainsäädäntöLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jossa muun muassa tietoa kirkkolaista ja kirkkojärjestyksestä.

Kirkon vaalijärjestystä ja kirkon säädöskokoelmaa ylläpidetään Kirkkohallituksessa.

Tohmajärven seurakunnan kirkkoneuvosto vuosina 2019 - 2022

 

Puheenjohtaja    
Lappalainen Mikko, kirkkoherra 050 359 6463 mikko.lappalainen@evl.fi
       
Varapuheenjohtaja    
Raerinne Jussi 041 483 6261 jussi.raerinne64@gmail.com
       
Henkilökohtainen varajäsen    
Pöyhönen Pentti    
       
Varsinaiset jäsenet    
Kauppinen Eila 040 736 9604 eila.vilamo@gmail.com
Mikkonen  Vilho 050 407 0805 vilhomikkonen@gmail.com
Pakarinen Tuulikki 0400 139 059 tupakarinen@gmail.com
Pitkänen Niilo 050 357 5789 nspitkanen@gmail.com
Sairanen  Marketta 041 453 0912 marketta.sairanen@gmail.com
       
Henkilökohtaiset varajäsenet    
Kotro  Sirkka  040 569 0641 kotrosirkka@gmail.com
Åkerlund  Orvo    
Pakarinen Helena 050 388 0011 helena.pakarinen@tohmajarvi.fi
Koponen  Marja-Terttu   marjiskoponen@outlook.com
Löppönen  Pirkko 0400 946 327 pirkko.lppnen@gmail.com