Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan ”kirkkoneuvoston tehtävänä on hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi”. Lisäksi on määritelty erillisiä tehtäviä, jotka on siirretty kirkkovaltuustolta kirkkoneuvoston päätettäviksi ohjesäännön nojalla.

 

Kirkollinen lainsäädäntöLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jossa muun muassa tietoa kirkkolaista ja kirkkojärjestyksestä.

Kirkon vaalijärjestystä ja kirkon säädöskokoelmaa ylläpidetään Kirkkohallituksessa.

Tohmajärven seurakunnan kirkkoneuvosto vuosina 2023 - 2024

 

Puheenjohtaja    
Lappalainen Mikko, kirkkoherra    
       
Varapuheenjohtaja    
Raerinne Jussi    
       
Henkilökohtainen varajäsen varapj:lle    
Silventoinen Päivi    
       
Varsinaiset jäsenet    
Haaranen Martti     
Kauppinen Eila    
Pakarinen Tuulikki    
Pitkänen Niilo    
Väistö Elina    
       
Henkilökohtaiset varajäsenet    
Laakkonen Markku    
Ikonen Satu    
Åby Anne    
Ikonen Jari    
Pakarinen Helena