​​​​

KUULUTUS

Tohmajärven ev.lut. seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 4/2023 31.7.2023 § 40 päättänyt äänestyksen jälkeen tehdä aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta Kiteen ja Tohmajärven ev.lut. seurakuntien välillä niin, että tavoitteena on lakkauttaa Tohmajärven seurakunta vuoden 2025 alusta ja liittää se Kiteen seurakuntaan niin, että uuden seurakunnan nimeksi tulee ”Keski-Karjalan seurakunta”.

Em. kokouksen pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa (Maiju Lassilan tie 16) ja sähköisesti seurakunnan nettisivulla 7.8.-7.9.2023.

1.7.2023 voimaan tulleen uuden Kirkkolain mukaan  seurakuntalaisille on viipymättä ilmoitettava seurakuntajaon muuttamista koskevasta aloitteesta (KL 2:14) ja sitä koskeva kuulutus on julkaistava yleisessä tietoverkossa ja paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai vastaavassa sähköisessä julkaisussa (KL 10:28 ja KJ 10:2).

Seurakuntalaisella on mahdollisuus jättää aloitteesta KANNANOTTO Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille 14 päivän kuluessa aloitetta koskevan kuulutuksen julkaisemisesta. Tuomiokapitulin osoitetiedot:

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Kuninkaankatu 22 A, 70101 Kuopio

Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio

Puh: 017 288 8400

Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

 

Tohmajärvellä, 9.8.2023

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja                 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Marja Multanen                                            Mikko Lappalainen

                                                                      khra